Wholesale and retail sale of aluminium and stainless steel

  • Vilnius: +370 5 2032584 -
  • Kaunas: +370 37 328200 -
  • Tallinn: +372 527 2916

Tarnetingimused

Kaupade garantiid

Kaupade kvaliteedigarantii ja kasutamiskõlblikkuse tähtaeg

Müüja annab teatud kaubaliikidele või kaupadele teatud aja kehtiva  kvaliteedigarantii, mille konkreetne kestus ja muud tingimused  on ära näidatud nende kaupade kirjeldustes veebipoes www.mvsteelgroup.lt ning üksikasjalikult  kauba garantiitalongil.

Juhul kui Müüja ei anna teatud kaubaliikide esemetele kvaliteedigarantiid, kehtib seadustes sätestatud garantii. Neil juhtudel, kui konkreetsetele kaupadele on seadustega kehtestatud teatud kasutamiskõlblikkuse tähtaeg, kohustub Müüja müüma neid kaupu Ostjale nii, et talle oleks antud reaalne võimalus kasutada neid kaupu kuni kasutamiskõlblikkuse tähtaja lõpuni.

 

Kaupade tagastamine ja vahetamine

Müüdud kaupade puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad vahetatakse, tagastatakse juhindudes majandusministri 29. juuni, 2001 a. käskkirjaga Nr. 217 „Esemete tagastamise ja vahetamise eeskirjad“,  kinnitatud Esemete tagastamise ja vahetamise eeskirjadest.

Ostjal on õigus kaubad müüjale tagastada mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul, alates kauba kättetoimetamise päevast, teatades sellest Müüjale kirjalikult (e-postitsi ja näidates ära tagastada soovitava kauba ja selle tellimisnumbri)

.

Kauba tagastamisel peab ostja pidama kinni järgmistest tingimustest:

  • Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis;
  • Kaup peab olema rikkumata;
  • Kaup ei või olla kaotanud kaubanduslikku välimust (etiketid ei ole rikutud, kaitsekile ei
  • ole maha rebitud jne) (seda punkti ei kohaldata juhul, kui tagastatakse ebakvaliteetne kaup);
  • Tagastatav kaup peab olema samas komplektis kui Ostja selle sai;
  • Kauba tagastamisel peab esitama selle ostudokumendi, garantiitalongi (kui see oli välja antud) ja
  • eeskirjade punktis näidatud täidetud tagastamise dokumendi.

Müüjal on õigus Ostja tagastatud kaupu mitte vastu võtta, kui Ostja ei pea kinni käesolevas punktis sätestatud kaupade tagastamise korrast.

 

Tagastatavad kaubad võib Ostja ise toimetada aadressil Nemajūnų 19 b., Kaunas; Titnago g. 12, Vilnius; Laevastiku 3s, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa, tööpäevadel kella 8.00 kuni 17.00 või saata enda valitud või Müüja saadetud kulleri vahendusel. Juhul kui kaup tagastatakse  käesolevates eeskirjades Ostjale ettenähtud kaupade tagastamise  õiguse alusel, kannab kaupade tagastamise kulud ostja. Müüja kohaldatavad kaupade tagastamise hinnad on samad kui kaupu ostes, mis on esitatud lõigus „Transpordihinnad“. Kui tagastatakse tellimusele mittevastav või ebakvaliteetne kaup, kohustub Müüja selle kauba vastu võtma, vahetama analoogse kauba vastu ja katma kauba tagastamise kulud. Juhul kui Müüjal puudub analoogne kaup, tagastab ta Ostjale kauba (-de) eest makstud raha. Kaupade tagastamine ja vahetamine toimub vastavalt majandusministri 29. juuni, 2001 a.  käskkirjale Nr. 217 „Esemete tagastamise ja vahetamise eeskirjad“ ning majandusministri 17. augusti 2001 a. käskkirjale Nr. 258 „Esemete müümise ja teenuste osutamise eeskirjad, kui leping sõlmitakse sidevahendeid kasutades“.

 

Kättetoimetamise tingimused

Kauba kättetoimetamise hind sõltub ostetavate kaupade kogusest ja kaalust.

Kaupade kättetoimetamise/kättesaamise koha võib valida ostukorvi 3 sammul.

*  Kauba kättetoimetamise aadress sisestage ostukorvi 3 sammul, valides kauba toimetamise koju.

*  Kauba toimetamine Kuršių Neriją – täiendav tasu 22€ .

Müüja jätab endale transpordihindade muutmise õiguse, lähtudes tellimuse summast, kauba mõõtmetest, sihtkoha aadressist.