Wholesale and retail sale of aluminium and stainless steel

  • Vilnius: +370 5 2032584 -
  • Kaunas: +370 37 328200 -
  • Tallinn: +372 527 2916

Piegādes noteikumi

Preces garantija

Preces kvalitātes garantija un derīguma termiņš

Pārdevējs noteiktiem preču veidiem vai precēm sniedz konkrētu preču

kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš vai citi nosacījumi norādāmi tādu preču

aprakstos interneta veikalā www.mvsteelgroup.lt un detalizējami preces

garantijas talonā.

Gadījumā, ja Pārdevējs noteiktiem preču veidiem lietu kvalitātes garantijas nesniedz,

ir spēkā garantija, kuru paredz atbilstošie tiesību akti.

Gadījumos, kad, vadoties pēc tiesību aktiem, attiecībā uz konkrētām precēm tiek noteikts konkrēts

derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai

viņam tiktu sniegta reāla iespēja tādas preces izmantot līdz derīguma termiņa

beigām.

 

Preču atpakaļatdošana un maiņa

Pārdoto preču defekti novēršami, nekvalitatīvas preces maināmas, atdodamas atpakaļ

saskaņā ar zemkopības ministra ar 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217 „Par Lietu atpakaļatdošanas un maiņas

noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Lietu atpakaļatdošanas un maiņas noteikumiem.

Pircējam ir tiesības atpakaļatdot preces, rakstiski par to paziņojot Pārdevējam (pa e-pastu,

norādot preci, kuru vēlas atdot atpakaļ, un tās pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 7 (septiņu)

darbadienu laikā, skaitot no preces piegādes dienas.

Pircējam atdodot atpakaļ preces, ir obligāti jāievēro šie nosacījumi:

  • Precei, kura tiek atdota atpakaļ, jābūt kārtīgā oriģinālajā iepakojumā;
  • Precei ir jābūt Pircēja nesabojātai;
  • Prece nedrīkst būt zaudējusi preces izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves
  • c.) (šis punkts netiek piemērots, ja tiek atdota atpakaļ nekvalitatīva prece);
  • Atpakaļ atdodamajai precei ir jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to tika saņēmis;
  • Atdodot atpakaļ preci, obligāti jāiesniedz tās iegādes dokuments, garantijas talons (ja tas tika izsniegts) un
  • aizpildīts Noteikumu punktā norādītais atpakaļatdošanas dokuments.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atpakaļ atdodamās preces, ja Pircējs neievēro šajā

pantā noteikto preču atpakaļatdošanas kārtību.

 

Atpakaļ atdodamās preces Pircējs var piegādāt pats uz adresi Nemajūnu 19 b, Kauņa; Titnago iela 12, Viļņa; Laevastiku 3s, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harjumaa, darbadienās no plkst. 8.00 līdz 17.00, vai atsūtīt, izmantojot

sava izvēlētā vai Pārdevēja kurjera pakalpojumus. Tādā gadījumā, ja prece atdodama atpakaļ, pamatojoties uz

šajos noteikumos noteiktajām Pircēja preču atpakaļatdošanas tiesībām, Pircējs sedz preču atpakaļatdošanas

izdevumus. Pārdevēja piemērojamā maksa par preču nosūtīšanu atpakaļ ir tāda pati kā preču iegādes gadījumā,

tā norādīta sadaļā „Transporta izmaksas”. Ja atpakaļ tiek atdota piegādātā nepareizā prece vai nekvalitatīva

prece, Pārdevējs apņemas pieņemt šādas preces, aizstāt tās ar analoģiskām precēm un

segt preču atpakaļatdošanas izmaksas. Ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš

atdod Pircējam par preci (precēm) samaksāto naudu.

 

Preču atpakaļatdošana un maiņa tiek veikta saskaņā ar ekonomikas ministra ar 2001. gada 29. jūnija

[29.] rīkojumu Nr. 217 apstiprinātajiem „Lietu atpakaļatdošanas un maiņas noteikumiem” un ekonomikas ministra

ar 2001. gada 17. augusta rīkojumu Nr. 258 apstiprinātajiem „Noteikumiem par preču pārdošanu un pakalpojumu sniegšanu, ja

līgumi tiek noslēgti, izmantojot saziņas līdzekļus”.

 

Preču piegādes noteikumi

Preču piegādes cena ir atkarīga no nopirkto preču daudzuma un svara.

Preču piegādes/saņemšanas vietu var izvēlēties pasūtījumu groza 3. solī.

* Preču piegādes adresi ievadiet, pasūtījumu groza 3. solī izvēloties preču piegādi mājās.

* Preču piegāde Kuršu Nerijā – papildu maksa 22 €.

Pārdevējs patur tiesības mainīt piegādes izmaksas atkarībā no pasūtījuma summas, preces

izmēriem, piegādes vietas.